ნომრები სახალხოს შეს.-ზე
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ნომრები სახალხოს ჩიხი-ზე
3 15
ნომრები სახალხო ქ.-ზე
2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21 23 29 31 33 35 37 39
ნომრები ს. ახმეტელის ქ.-ზე
2 4 6 8 10 10a 12 14
ორგანიზაციები ს. ახმეტელის ქ.-ზე
საკურასურსათის მაღაზიანონეიმ სტუდია