ნომრები ს. დურმიშიძის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16
ნომრები სევანის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7 8 10 16 18
ორგანიზაციები სევანის ქ.-ზე
მედელანაჩემი სახლი
ნომრები სენაკის ქ.-ზე
1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27a 28 29 30
ორგანიზაციები სენაკის ქ.-ზე
ზედაზენი
ნომრები ს. ეულის ქ.-ზე
1 3 5 5a 7
ნომრები სვანეთის ხეივანი-ზე
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
ნომრები ს. ვირსალაძის ქ.-ზე
1 3 3a 4 5 6 7 8 10