ნომრები ს. ზალდასტანიშვილის შეს.-ზე
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
ნომრები სიონის ქ.-ზე
6 8 13 14 16 18
ნომრები სიღნაღის ქ.-ზე
3 5 7 8 9 9a 10 11 13 15 17 18 19 20 20a 21 22 23 24