ნომრები შინდისის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21
ნომრები შინდისის ჩიხი-ზე
1 3 5 7
ნომრები შირაქის II შეს.-ზე
2 3 4 5 6 7
ნომრები შ. მიქათაძის ქ.-ზე
1 2 3 5 7 9 11 13 15 17