ნომრები ტ. გრანელის შეს.-ზე
2 4 6 8 10 12 14 15
ნომრები ტელეგრაფის ჩიხი-ზე
3 4 5
ორგანიზაციები ტელეგრაფის ჩიხი-ზე
ზიმ ინტეგრეითიდ შიფინგ სერვისის ჯორჯია
ნომრები ტეხურის ქ.-ზე
24 26 28 30 31 32 33 34 35 37 39
ორგანიზაციები ტეხურის ქ.-ზე
წითელქუდა
ნომრები ტვიშის ქ.-ზე
1 2 3 5 6 7 9 11 13 15
ნომრები ტიბაანის გას.-ზე
1 3 3a 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 14 16
ნომრები ტირიფონის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 10 11 12 15 16
ნომრები ტიულენევის ქ.-ზე
6-8 mr/r (middle/შორის)
ორგანიზაციები ტიულენევის ქ.-ზე
ავერსის აფთიაქი ლომისი