ნომრები ტურგენევის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7 8 11
ნომრები ტყეკულტურის III შეს.-ზე
9
ნომრები ტყეკულტურის ქ.-ზე
3 3a 3b 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
ნომრები ტყვარჩელის ქ.-ზე
2 3 5 9
ნომრები ტყვიავის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
ორგანიზაციები ტყვიავის ქ.-ზე
გრანდ თრეველითრექ.ჯი
ნომრები ტყის შეს.-ზე
3 5 7 9 11 15