ნომრები უიარაღოს III შეს.-ზე
3 5 7 9 11 13 15
ნომრები უიარაღოს II გას.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 9 11
ნომრები ურბნისის ქ.-ზე
3 5 6 7 8
ნომრები ურეკის ქ.-ზე
2
ნომრები ურიცკის II შეს.-ზე
5 6 7 12
ნომრები ურიცკის I შეს.-ზე
1 3 6 7 10 11