ნომრები ვ. გოძიაშვილის III ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 7
ნომრები ვ. გოძიაშვილის II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 20a 22 24
ნომრები ვ. გოძიაშვილის II ჩიხი-ზე
1 3 5 7 8
ნომრები ვ. გოძიაშვილის I შეს.-ზე
1a 3 5 7 8 9 10 11 12 13 13a 14 16 17 18 19 20 21 23 27 36 38
ორგანიზაციები ვ. გოძიაშვილის I შეს.-ზე
გრანდფარმა
ნომრები ვ. გოძიაშვილის I ჩიხი-ზე
2 3 5 7 9
ნომრები ვ. გუნიას II გას.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11a 13
ნომრები ვ. გუნიას I გას.-ზე
1 3 5 7 8 9
ნომრები ვ. გუნიას ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18a 18b 19 20 20a 21 22
ორგანიზაციები ვ. გუნიას ქ.-ზე
ზესტაფონი – საფეხბურთო კლუბი