ნომრები ვ. გუნიას შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ნომრები ვეზიროვის ქ.-ზე
3 4 5 6 7
ნომრები ვერცხლის III შეს.-ზე
40
ნომრები ვერცხლის II ჩიხი-ზე
24
ნომრები ვერცხლის I ჩიხი-ზე
29
ნომრები ვერცხლის შეს.-ზე
4 5 6 7 8 9 10 18 20