ნომრები წავკისის I შეს.-ზე
1 4
ნომრები წავკისის ქ.-ზე
3 4 5 7 8 9 12 14
ნომრები წავკისის შეს.-ზე
3
ნომრები წალენჯიხის შეს.-ზე
1 3 5
ნომრები წალკის გას.-ზე
2 3 5
ნომრები წერნაკის ქ.-ზე
1 3 4 5 6 8 10 12
ნომრები წერნაკის შეს.-ზე
1 1a 3 7
ნომრები წერონისის გას.-ზე
5 5a 7 9 11