ნომრები ჭალადიდის ქ.-ზე
1 3 5 7 9 10 11 12 13 13a 14
ორგანიზაციები ჭალადიდის ქ.-ზე
ბაღი N094
ნომრები ჭ. ბენდელიანის შეს.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
ნომრები ჭიათურის ქ.-ზე
7 9 10 11 12 13 14 15 16 19
ორგანიზაციები ჭიათურის ქ.-ზე
ფიტნი
ნომრები ჭირნახულის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 9 10 12
ორგანიზაციები ჭირნახულის ქ.-ზე
ლილო სითილესაგურა
ნომრები ჭ. ლომთათიძის 1-ლი შეს.-ზე
10 12 13 14 15 16 17 8
ნომრები ჭ. ლომთათიძის 1-ლი ჩიხი-ზე
1 10 11 12 14 16 18 2 3 4 5 6 7 8 9 9a