ნომრები ხ. აბოვიანის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 9 11 12 13 16
ნომრები ხანცთელის ქ.-ზე
2 3 4 6 6a 6b 6d 8 10 12 14
ნომრები ხანძთელის II ჩიხი-ზე
4 6
ნომრები ხანძთელის I ჩიხი-ზე
6 8
ნომრები ხანძთელის ქ.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 23 32 36
ორგანიზაციები ხანძთელის ქ.-ზე
მიქსორიენსიტიშარდენი
ნომრები ხარაგაულის შეს.-ზე
4 5 6 7 8 9
ნომრები ხარფუხის ქ.-ზე
1 3 8 9 13 15
ნომრები ხარფუხის შეს.-ზე
8 10 13 19a 23
ნომრები ხევისუბნის ქ.-ზე
1 3 4 6 8 10 11 11b 12 21 23 24 25 27 29 31
ორგანიზაციები ხევისუბნის ქ.-ზე
შპს ამწე7
ნომრები ხევის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 10