ნომრები ხევძმარის ქ.-ზე
1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15b 17 18 18a 19 20 20a 21 22 22a 23 24 25
ორგანიზაციები ხევძმარის ქ.-ზე
ტექნოსითი
ნომრები ხეივნის III ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 6a 7 8a 10 11 12 13 15 16 17 35a
ნომრები ხერთვისის ქ.-ზე
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
ნომრები ხიდისთავის ქ.-ზე
3 4 5 7 8 12 13-15 16 17-21 20 22 24 25 26
ნომრები ხიდისთავის შეს.-ზე
4 6 8 10 15
ნომრები ხიდის ქ.-ზე
1 2
ორგანიზაციები ხიდის ქ.-ზე
ცისკარიბროდვეი