ეუროლიფტ

ლიფტების სერვისი

  • ნანახია: 4773

შპს „ეუროლიფტ"(ს/კ 427724242) საქართველოში  2015 წლის ნოემბრიდან ფუნქციონირებს. იგი არის აზერბაიჯანული კომპანია „ეუროლიფტ"-ის ფილიალი. (კომპანია აზერბაიჯანში 2007 წელს დაარსდა).

შპს „ეუროლიფტ" წარმოადგენს  გერმანულ „Thyssekrupp"-ს და ესპანირ  „Orona"-ს ბრენდებს  აზერბაიჯანსა და საქართველოში.

ასევე შევაკეთებთ ნებისმიერი სირთულით დაზიანებულ ნებისმიერი ბრენდის ლიფტებს, ესკალატორებს, ტრავოლატორებს, გავმართავთ უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის და მოგემსახურებათ ჩვენი კვალიფიციური ტექნიკოსები, ნაწილებით ან ნაწილების გარეშე    24/7.

შპს „ეუროლიფტ"(ს/კ 427724242) საქართველოში  2015 წლის ნოემბრიდან ფუნქციონირებს. იგი არის აზერბაიჯანული კომპანია „ეუროლიფტ"-ის ფილიალი. (კომპანია აზერბაიჯანში 2007 წელს დაარსდა).

შპს „ეუროლიფტ" წარმოადგენს  გერმანულ „Thyssekrupp"-ს და ესპანირ  „Orona"-ს ბრენდებს  აზერბაიჯანსა და საქართველოში.

ასევე შევაკეთებთ ნებისმიერი სირთულით დაზიანებულ ნებისმიერი ბრენდის ლიფტებს, ესკალატორებს, ტრავოლატორებს, გავმართავთ უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის და მოგემსახურებათ ჩვენი კვალიფიციური ტექნიკოსები, ნაწილებით ან ნაწილების გარეშე    24/7.