ნიკორა

სუპერმარკეტი

  • ნანახია: 5954

სააქციო საზოგადოება ნიკორა 1998 წელს ქართული კაპიტალით დაფუძნდა და 14 წელზე მეტია კვების პროდუქტების ბაზრის უცვლელი ლიდერია.

ამჟამად, კომპანიის ჰოლდინგში ხორცპროდუქტების, ნახევარფაბრიკატების, თევზეულის, რძის ნაწარმის, ნაყინის, პურ-ფუნთუშეულის, გაყინული საკონდიტრო ნაწარმისა და ღვინის საწარმოებია გაერთიანებული. ამას გარდა, "ნიკორას" ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია "ინტრეიდი" არაერთი სახეობის კვების პროდუქტისა და სასმელის ექსკლუზიური იმპორტიორია საქართველოში.

დღეს კომპანიის მფლობელობაშია რეგიონალური საწარმო ფოთში, საკალმახე მეურნეობა ოზურგეთში და სასაქონლე ფერმა გარდაბნის რაიონში. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სწორედ "ნიკორა" გახლდათ კომპანია, რომელმაც საქართველოში პირველმა დაიწყო საფირმო ქსელის განვითარება და მომხმარებელს მაღაზიებში მისივე დამზადებული პროდუქცია შესთავაზა.

"ნიკორა" ქართულ ბაზარზე ყველაზე მრავალრიცხოვანი სავაჭრო ქსელით - 92 სუპერმარკეტითაა წარმოდგენილი. კომპანია 500-მდე დასახელების პროდუქციის წარმოება-რეალიზებას ეწევა, თანამშრომლების რიცხვი კი 2000-ს აღწევს.

2009 წლიდან "ნიკორას" სავაჭრო ქსელი სუპერმარკეტის მომსახურების პრინციპზე გადადის. ახალი ობიექტების გახსნის პარალელურად, აქტიურად მიმდინარეობს ძველი მაღაზიების განახლება-მოდერნიზების პროცესი.

კომპანია უკვე რამდენიმე წელია ფლობს ხარისხის მართვისა და სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ISO 9001 : 2008; ISO 22000 : 2005 – НАССР სერტიფიკატებს.

Facebook

სააქციო საზოგადოება ნიკორა 1998 წელს ქართული კაპიტალით დაფუძნდა და 14 წელზე მეტია კვების პროდუქტების ბაზრის უცვლელი ლიდერია.

ამჟამად, კომპანიის ჰოლდინგში ხორცპროდუქტების, ნახევარფაბრიკატების, თევზეულის, რძის ნაწარმის, ნაყინის, პურ-ფუნთუშეულის, გაყინული საკონდიტრო ნაწარმისა და ღვინის საწარმოებია გაერთიანებული. ამას გარდა, "ნიკორას" ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია "ინტრეიდი" არაერთი სახეობის კვების პროდუქტისა და სასმელის ექსკლუზიური იმპორტიორია საქართველოში.

დღეს კომპანიის მფლობელობაშია რეგიონალური საწარმო ფოთში, საკალმახე მეურნეობა ოზურგეთში და სასაქონლე ფერმა გარდაბნის რაიონში. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სწორედ "ნიკორა" გახლდათ კომპანია, რომელმაც საქართველოში პირველმა დაიწყო საფირმო ქსელის განვითარება და მომხმარებელს მაღაზიებში მისივე დამზადებული პროდუქცია შესთავაზა.

"ნიკორა" ქართულ ბაზარზე ყველაზე მრავალრიცხოვანი სავაჭრო ქსელით - 92 სუპერმარკეტითაა წარმოდგენილი. კომპანია 500-მდე დასახელების პროდუქციის წარმოება-რეალიზებას ეწევა, თანამშრომლების რიცხვი კი 2000-ს აღწევს.

2009 წლიდან "ნიკორას" სავაჭრო ქსელი სუპერმარკეტის მომსახურების პრინციპზე გადადის. ახალი ობიექტების გახსნის პარალელურად, აქტიურად მიმდინარეობს ძველი მაღაზიების განახლება-მოდერნიზების პროცესი.

კომპანია უკვე რამდენიმე წელია ფლობს ხარისხის მართვისა და სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ISO 9001 : 2008; ISO 22000 : 2005 – НАССР სერტიფიკატებს.

Facebook