Номера на Ул. Багинети
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Номера на Ул. Базалети
3 7
Организации на Ул. Базалети
Маиа БрегвадзеПоларис Принт
Номера на Ул. Бакуриани
2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21
Номера на Ул. Баладани
6 9 10 11 13 15